W zakładce Ustawienia/Dane kontaktowe wyświetlane są istotne dane kontaktowe zalogowanego Użytkownika. Większość z nich jest edytowalna (dane adresowe, e-mail) i może być zmieniona ręczenie w systemie niezależnie od danych podanych w serwisie bankowym.Kluczowe dane, tj. imię, nazwisko, numer NIP, REGON oraz numer telefonu, na który wysyłane są kody autoryzacyjne muszą zostać najpierw zaktualizowane w banku przez dowolny kanał, a dopiero później mogą zostać pobrane do systemu. W tym celu należy kliknąć w przycisk Aktualizuj dane z mBanku.