W zakładce Dane kontaktowe wyświetlane są istotne dane kontaktowe zalogowanego Użytkownika. Większość z nich jest edytowalna (dane adresowe, e-mail) i może być zmieniona ręczenie w systemie niezależnie od danych podanych w serwisie bankowym.

Kluczowe dane, tj. imię, nazwisko i numer telefonu, na który wysyłane są kody autoryzacyjne muszą zostać najpierw zaktualizowane w banku przez dowolny kanał, a dopiero później mogą zostać pobrane do systemu. W tym celu należy kliknąć w przycisk Aktualizuj dane z mBanku.