W zakładce Ustawienia/Dane kontaktowe wyświetlane są istotne dane kontaktowe zalogowanego Użytkownika. Większość z nich jest edytowalna i może być zmieniona ręcznie w systemie niezależnie od danych podanych w serwisie bankowym.Kluczowe dane tj. imię, nazwisko, NIP, REGON oraz numer telefonu, na który wysyłane są kody autoryzacyjne muszą zostać najpierw zaktualizowane w banku przez dowolny kanał, a następnie pobrane do systemu. W tym celu należy kliknąć w przycisk Aktualizuj dane z mBanku.
W przypadku chęci zmiany adresu e-mail należy skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej, gdyż jedynie Administrator systemu ma możliwość jego edycji.