W systemie istnieje możliwość wysłania monitu lub wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie uregulował w wyznaczonym terminie płatności za fakturę dotyczącą wykonanej usługi lub zakupionego towaru.

W sytuacji, w której następuje opóźnienie w realizacji płatności - system automatycznie generuje zadanie: Wyślij monit/wezwanie do zapłaty. 


W celu wysłania monitu lub wezwania należy przejść do zakładki Monitoring płatności/Kto mi zalega? i wybrać opcję Wyślij monit e-mailem lub Wyślij wezwanie e-mailem.Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić adres e-mail i treść wiadomości oraz wysłać monit lub wezwanie:Funkcjonalność jest dostępna przy wprowadzeniu danych kontaktowych na kontrahencie, czyli e-mail.


Wysyłka monitów dedykowana jest dla polskich kontrahentów, w związku z tym tytuł wiadomości zdefiniowany jest w języku polskim. Wyświetlany również numer rachunku bankowego to rachunek prowadzony w walucie PLN. Niezmienna jest także kwota należności, która podawana jest zawsze w przeliczeniu na złotówki (także w przypadku faktur walutowych). 


Istnieje możliwość zdefiniowania własnej treści wiadomości e-mail monitu i wezwania do zapłaty, także w języku obcym. Jednak podane wyżej elementy: tytuł, rachunek bankowy oraz kwota, pozostają niezmienne.  


W celu zmiany treści wiadomości należy dokonać edycji kontrahenta w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci: