W czasie wykonywania przelewu z poziomu Faktur kosztowych do numeru faktury dodawany jest ciąg znaków poprzedzony opisem TID (ID dokumentu w systemie).TID to skrót od transaction identification i służy do automatycznego łączenia dokumentów z operacjami bankowymi w zakładce Asystent Finansowy