Funkcjonalność mKsięgowość nie obejmuje wystawiania poniższych faktur: 

  • VAT marża;
  • VAT-RR.

Serwis nie zapewnia również:

  • możliwości rozliczania podatku dochodowego wspólników z uwzględnieniem dokonanej zmiany udziałów w zysku poszczególnych wspólników w trakcie roku podatkowego;
  • wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla wielu źródeł przychodów;
  • możliwości samodzielnego naliczania płac;
  • rozliczania Użytkowników będących rolnikami ryczałtowymi;
  • rozliczania Użytkowników rozliczających się z podatku VAT na zasadzie marży;
  • automatycznego naliczania innych składek niż wymienionych w artykule Automatyczne wyliczanie składek ZUS.


Wszystkie pomysły na nowe funkcjonalności można zgłaszać na forum - Pomysły na nowe funkcjonalności.