Funkcjonalność mKsięgowość nie obejmuje wystawiania poniższych faktur: 

  • VAT marża,
  • VAT-RR.

Serwis nie zapewnia również:

  • możliwości rozliczania podatku dochodowego wspólników z uwzględnieniem dokonanej zmiany udziałów w zysku poszczególnych wspólników w trakcie roku podatkowego,
  • wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla wielu źródeł przychodów,
  • możliwości samodzielnego naliczania płac,
  • rozliczania Użytkowników będących rolnikami ryczałtowymi,
  • rozliczania Użytkowników rozliczających się z podatku VAT na zasadzie marży,
  • automatycznego naliczania innych składek niż wymienionych w artykule Automatyczne wyliczanie składek ZUS.


Wszystkie pomysły na nowe funkcjonalności można zgłaszać na forum - Pomysły na nowe funkcjonalności