W czasie wystawiania faktury lub wprowadzania wydatku, system sugeruje daty automatycznie. Nie zawsze jest to data danego dnia. W celu ułatwienia pracy przy wprowadzaniu większej ilości danych, zostały zastosowane następujące rozwiązania:

  • Aktualna data - dla dokumentów sprzedaży;

  • Do dnia 25 danego miesiąca dla dokumentów kosztowych (wydatki) - data ostatniego dnia poprzedniego miesiąca;

  • Po 25 dniu danego miesiąca dla dokumentów kosztowych (wydatki) - data danego dnia;

  • W przypadku wystawiania kolejnego dokumentu w tej samej sesji, sugerowana jest data ostatnio wystawionego dokumentu.