W czasie wystawiania faktury lub wprowadzania wydatku system automatycznie podpowiada daty. Nie jest to zawsze data danego dnia. W celu ułatwienia pracy w czasie wprowadzania większej ilości danych zastosowane zostały następujące rozwiązania:

  • data danego dnia podpowiada się dla dokumentów sprzedaży;

  • do dnia 25 dnia danego miesiąca dla dokumentów kosztowych (wydatki) podpowiada się data ostatniego dnia poprzedniego miesiąca;

  • po 25 dniu danego miesiąca dla dokumentów kosztowych (wydatki) podpowiada się data danego dnia;

  • w przypadku wystawiania kolejnego dokumentu w tej samej sesji, podpowiada się data ostatnio wystawionego dokumentu.