W zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia znajdują się trzy sekcje: Dokumenty, Operacje bankowe, Filtry.W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmowe - w zakładce po prawej stronie pojawią się operacje bankowe. Mogą być one rozpoznane automatycznie przez system lub oznaczone jako nierozpoznane. Zadaniem Użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie (niewidoczne będą dokumenty DW, ponieważ automatycznie oznaczane są jako zapłacone). W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, skierować na niego kursor, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy.Aby rozliczone dokumenty były widoczne na liście, konieczne jest odznaczenie parametru Ukryj rozliczone na pasku filtrów.Po połączeniu, pod dokumentem pojawi się skrót WB (wyciąg bankowy), czyli płatność wykonana przelewem. W przypadku dodawania do dokumentu płatności gotówkowej - widoczny będzie skrót KS (kasa).

Błędną płatność można rozłączyć, klikając w czerwony przycisk - Usuń połączenie.


Operacje bankowe z mBanku są przekazywane do mKsięgowości od dnia aktywacji konta w systemie i są widoczne w zakładce RozliczeniaW przypadku wprowadzonych dokumentów z wcześniejszego okresu - przed datą aktywacji konta, płatność do faktur należy dodać ręczne