Sekwencje pozwalają na ustawienie własnej numeracji faktur lub innych dokumentów księgowych. W celu ustawienia sekwencji należy przejść do zakładki Ustawienia/Sekwencje, następnie kliknąć w przycisk Dodaj sekwencje  i zdefiniować poszczególne elementy:

  1. Typ dokumentu (np. Faktura sprzedaży, Zaliczka - sprzedaż)
  2. Nazwa
  3. Opis
  4. Elementy: Symbol (wymagany), Numer narastający, Rok, Miesiąc, dwa dowolne ciągi znaków
  5. Znak separacji (np. ukośnik, myślnik)
  6. Oznaczenie aktywnościPoniżej zdefiniowana sekwencja składa się z symbolu FV, roku w ciągu czterocyfrowym, miesiąca z ciągu dwucyfrowym oraz numeru narastająco z określoną długością, co pozwala na wystawienie do 999 faktur miesięcznie w ramach danej sekwencji. Jako znak separacji został użyty ukośnik.Przy definiowaniu własnej sekwencji należy mieć na uwadze ilość dokumentów, które w jej ramach chcemy wystawić, uwzględnienie symbolu (nie zdefiniujemy sekwencji pozwalającej tylko numerować faktury, np 1, 2, 3 czy 1/2017) oraz wygodę (korzystanie z numeracji miesięcznej zamiast rocznej).


Aby numeracja faktur była zachowana narastająco sekwencję należy zdefiniować w następujacy sposób:

Jeśli liczba faktur nie przekroczy 100 należy nanieść następujące parametry:


image.png

Jeśli natomiast liczba faktur będzie w przedziale od 100 do 999 wprowadzić następujące parametry:

image.png