mKsięgowość mogą aktywować Klienci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: - Firma na uproszczonej księgowości 

- Firma będąca jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną, jawną lub partnerską 

- Firma posiadająca aktywny rachunek bieżący lub firma, która może zostać klientem Banku (zgodnie z regulaminem rachunków bieżących w mBanku)