Amortyzację jednorazową możemy naliczyć na dwa sposoby:


1. W przypadku, gdy dodajemy wydatek korzystając z szablonu Środki trwałe oraz leasing kapitałowy, w zakładce Pojazdy i Środki Trwałe/Środki Trwałe utworzy się wpis do ewidencji. Należy w nim wybrać stopę amortyzacji 100% - wpis do KPiR pojawi się, po uruchomieniu procesu kontroli zamknięcia miesiąca, pod wprowadzonym w zakładce Wydatki dokumentem.


2. W przypadku, gdy nie wprowadzamy wydatku, a jedynie wpis do ewidencji środków trwałych, należy wybrać stopę amortyzacji 100% oraz w zakładce Wydatki/Dokumenty wprowadzić wpis do KPiR korzystając z szablonu Amortyzacja.