Podczas wystawiania faktury domyślnie ustawiona jest jedna pozycja sprzedaży w przypadku szablonu dostosowanego dla Użytkowników rozliczających się wg KPiR. W celu dodania kolejnej pozycji należy skorzystać z przycisku Dodaj pozycję:Zostanie wówczas otworzone kolejne okno do uzupełnienia:


Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobligowani są do wyboru odpowiedniej stawki ryczałtu:Po uzupełnieniu wszystkich danych w pierwszej pozycji należy je zapisać i wybrać przycisk Dodaj pozycjęPo otworzeniu nowego okna konieczna jest zmiana kategorii na właściwą stawkę ryczałtu poprzez kliknięcie w pole Kategoria: