Potwierdzenia zapłaty deklaracji, takich jak: ZUS DRA, PIT/PPE, VAT nie są automatycznie przenoszone z konta firmowego do systemu księgowego. W celu zarchiwizowania dokumentów w systemie należy je pobrać i wprowadzić do programu w zakładce Inbox oraz przenieść do E-segregatora (Inne):