W systemie mOrganizer finansów nie ma możliwości wystawienia faktury VAT marża z szablonu. Wprowadzenia takiego dokumentu można dokonać korzystając z poniższych sposobów.


Przykład: Zakup przedmiotu za 1000 zł, sprzedaż za 1115 zł, Marża 115 zł  (115/1,23=93,50 zł)
  •  Księgowanie ręcznym wpisem:

Aby dodać ręczny wpis należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury z lewej strony wybrać Opcje zaawansowane/Ręczne wpisy następnie kliknąć przycisk Dodaj ręczny wpis.


Wpis do KPiR: 
Pozycja 1. 1000 zł netto
Pozycja 2.  93,50 zł netto Wpis do rejestru VAT:
Pozycja 1. 21,5 (netto 93,50 zł)


  • Księgowanie szablonem, np. Faktura sprzedaży:

Taki dokument należy zaksięgować po stronie faktur sprzedaży w zakładce Fakturowanie/Faktury poprzez opcję Wystaw fakturę.Po zaksięgowaniu dokumentu jednym bądź drugim sposobem należy wygenerować plik JPK w miesiącu, w którym dokument powinien zostać ujęty w zakładce Moja księgowość/Zamknij miesiąc, a następnie uruchomić Uruchom proces kontroli (krok 2). Po wykonaniu tych czynności w zakładce Moja księgowość/JPK należy pobrać plik JPK w formacie XML i wgrać go na stronę: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file 

W tym miejscu jest możliwość edytowania pliku, dodając oznaczenie MR_UZ do dokumentu sprzedaży. Po dokonaniu edycji dokumentu można przesłać plik ze strony Ministerstwa Finansów.