Udostępniona została możliwość eksportu zaksięgowanych dokumentów do systemu Enova. Konfiguracja eksportu składa się z dwóch części – włączenie opcji integracji w mOrgaznizerze oraz instalacja Konektora w Enova.

Po zalogowaniu należy w ustawieniach integracji wygenerować token API.


W tym celu należy:

1. Przejść do zakładki Ustawienia.2. Odnaleźć zakładkę Integracje3. Wybrać przycisk Generuj, następnie wybrać Zapisz. 

W przypadku, gdy jest wykorzystywany Obieg Dokumentów, w ustawieniach integracji Użytkownika można dodatkowo zaznaczyć opcję, aby tylko dokumenty zaakceptowane finansowo były eksportowane do Enova. 


Następnym krokiem jest uruchomienie systemu Enova. W tym celu:

1. Z menu Narzędzia należy wybrać Opcje.
2. Następnie dodać w pliki .DLL - KonektorCK_Enova.dll - RestSharp.dll. Po dodaniu ww. plików należy ponownie uruchomić program Enova, po ponownym uruchomieniu Użytkownik będzie miał dostęp do nowej zakładki w opcjach programu.
3. Z menu Plik dodatki Konektor CK- Enova.
W ustawieniach dodatku Konektor CK-Enova Użytkownik musi wskazać ścieżkę zapisów plików Log, adres, klucz oraz ID.

Adres: https://mbank.superksiegowa.pl/ 

Klucz: Wygenerowany token w mOrganizer.  

ID: Identyfikator firmy.


 

Import dokumentów do Enova Użytkownik może wykonać z listy Dokumentów (Ewidencja Dokumentów/ Dokumenty). 

Użytkownik zobaczy dodatkowe okno z parametrami importu – zakres dat (przedział miesięczny) oraz typ dokumentów (dokumenty sprzedażowe i zakupowe importowane są osobno). Po imporcie lista dokumentów automatycznie zostanie odświeżona i dokumenty z mOrganizer pojawią się na liście.