Aby dodać użytkowników, którzy będą pracowali na systemie należy przejść do zakładki Ustawienia/Zarządzanie UżytkownikamiWybrać przycisk Dodaj UżytkownikaUzupełnić dane i zatwierdzić przyciskiem ZapiszPo dodaniu użytkownika konkretny pracownik otrzyma maila z linkiem do aktywacji. Po zalogowaniu się do systemu będzie on miał dostęp do zakładek zgodnych z przypisanym mu stanowiskiem.

 

Każdy dodany pracownik będzie widoczny na głównej liści w zakładce Lista Użytkowników