Możliwe jest stworzenie procesu windykacji dla klientów, którzy zalegają z płatnościami. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia/ Procesy windykacjiKliknąć w polu Wyszukaj proces po nazwie lub opisie i wybrać przycisk Dodaj procesOtworzy się wówczas formularz, który należy uzupełnić Uzupełniając liczbę dni określa się w jakim terminie ma zostać wysłany monitWezwanie do zapłaty można wysłać w kilku formach, które wyświetlą się po rozwinięciu listy. Treść wiadomości można ustawić jako standardową przygotowaną domyślnie w systemie, poprzez wybranie przycisku Wstaw standardowy tekst.Przygotowane wezwanie do zapłaty należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz


Tak przygotowany monit będzie wysyłany do wszystkich dłużników