W przypadku ponownego wgrania do systemu tego samego skanu, system automatycznie uzna skan jako duplikat i przeniesie skan do folderu Odrzucone w zakładce INBOX. Do folderu Odrzucone mogą również zostać przeniesione skany, które zostały uznane przez program jako nieczytelne. 


W folderze Odrzucone można na skanie wykonać następujące czynności: 


  1. Potwierdzić odrzucenie - dokument pozostanie w folderze odrzucone. 
  2. Przenieś "Do zatwierdzenia" - dokument zostanie przeniesiony do folderu do zatwierdzenia, z którego będzie możliwość zaakceptowania go jako dokument księgowy lub jako inny.
  3. Skasuj - dokument zostanie przeniesiony do folderu Kosz.
  4. Pobierz - dokument zostanie pobrany na dysk komputera. 
  5. Historia skanu - po wybraniu opcji tej pojawi się nowe okno, w którym można zweryfikować w jakich folderach skan znajdował się wcześniej i jakie czynności zostały na nim wykonane.