W systemie mOrganizer Finansów istnieje możliwość zaksięgowania dokumentów ręcznymi wpisami w celu wskazania zapisu w odpowiedniej pozycji KPIR, jak i Rejestru VAT. Aby dodać ręczny wpis należy:


1. Przejść do zakładki Faktury kosztowe;

2. Po lewej stronie wybrać Opcje zaawansowane/Ręczne wpisy; 3. Kliknąć w przycisk Dodaj ręczny wpis;
4. Wprowadzić dane zgodnie z fakturą. Istotne jest aby kontrahent był wcześniej dodany do listy w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci;

5. Zapisać można wyłącznie do: 

  • KPIR, poprzez zaznaczenie chcecboxem parametru Zapis tylko do KPIR lub
  • Rejestru VAT - zaznaczenie chcecboxem parametru Zapis tylko do rejestru VAT:6. Zatwierdzić przyciskiem Wystaw.