Po wgraniu skanu dokumentu do zakładki INBOX istnieje możliwość skategoryzowania go jako dokument księgowy (fakturę) lub inny dokument. Zaakceptowanie skanu jako dokument księgowy


W celu zaakceptowania skanu jako fakturę, należy na skanie znajdującym się w folderze INBOX/Do zatwierdzenia kliknąć przycisk zaakceptuj jako dokument księgowy.  W celu zatwierdzenia skanu jako inny dokument, należy na skanie wybrać przycisk akceptuj jako inne.