W roku 2022 u osób rozliczających się na ryczałcie składkę zdrowotną wylicza się na podstawie osiągniętego przychodu w wysokości 9%. Przychód roczny będzie mieścił się w trzech przedziałach:


1. Do 60 tys. na rok 

2. Od 60 tys. do 300 tys. 

3. Ponad 300 tys. zł 


Podstawą naliczenia składki zdrowotnej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 4 kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw. Jako wartość przeciętnego wynagrodzenia GUS ogłosił kwotę 6221,04 zł


Przychód rocznyPodstawa naliczenia składki zdrowotnejWysokość składki miesięcznej
do 60 tys. zł60% przeciętnego wynagrodzenia
60%x 6221,04zł= 3732,62
3732,62x 9%= 335,94
do 300 tys. zł100% przeciętnego wyliczenia (6221,04 zł)6221,04x 9%= 559,89
Ponad 300 tys. zł180% przeciętnego wynagrodzenia ( 180%x 6221,04 zł= 11197,87 zł)11197,87x 9%= 1007,81


W celu ustalenia, w której stawce mieści się przedsiębiorca  pod uwagę bierze się przychody pomniejszone o zapłacone składki społeczne.


Istnieje również możliwość skorzystania z uproszczonej składki zdrowotnej konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków:

1. Prowadzenie działalności przez cały rok 2021 (data rozpoczęcia działalności przed 2021 rokiem)

2. Brak okresów zawieszenia działalności w roku poprzednim


Podstawą naliczenia składki zdrowotnej u ryczałtowca korzystającego z uproszczonej składki jest przychód za rok poprzedni pomniejszony o zapłacone składki społeczne. Warunkiem jest korzystanie z tej formy przez cały rok kalendarzowy.