W systemie mOrganizer Finansów została utworzona nowa zakładka Deklaracje roczne, w której dostępne jest zestawienie służące jako pomoc w przygotowywaniu deklaracji rocznej PIT-36 i PIT-36L. Zestawienia do PIT-ów rocznych są zaprojektowane tak, aby umożliwić skopiowanie danych do deklaracji poza systemem. W celu ułatwienia kopii danych w zestawieniu kolejność i nazwa pól jest taka jak w zaliczkach PIT.  

Uwaga w zestawieniu nie są uwzględniane różnice remanentowe, zatem w przypadku ich wystąpienia podczas uzupełniania zaznania rocznego należy na podstawienie wygenerowanej w systemie zaliczki PIT miesięcznej/kwartalnej pomniejszyć lub powiększyć dochód w składanym zeznaniu rocznym.


W zakładce Deklaracje roczne widoczne będą następujące pozycje: 

  • tylko PIT-36 - jeśli w rodzaju ewidencji księgowej zaznaczone jest KPiR, a w formie opodatkowania zasady ogólne 
  • tylko PIT-36L - jeśli w rodzaju ewidencji księgowej zaznaczone jest KPiR, a w formie opodatkowania podatek liniowy 
  • PIT-36 i PIT-36L - jeśli wspólnicy mają różne formy rozliczeń, a każdy z nich rozlicza się samodzielnie


 W zakładce Deklaracje roczne nie będą wyświetlane żadne dane jeżeli: 

  • dla 2021 roku nie ma wygenerowanej żadnej deklaracji (PIT-5/PIT-5L, miesięcznej /kwartalnej)
  • W zakładce Ustawienia/Bilans otwarcia PIT, data rozpoczęcia pracy z systemem jest późniejsza lub równa 01/2022 (bilans otwarcia PIT/CIT oraz ZUS). 
  • w zakładce Ustawienia/Firma dla roku 2021 rodzaj ewidencji księgowej to ryczałt. 


Nie ma możliwości pobrania i wydrukowania zestawienia w formacie pdf. niemniej jednak przy każdej danej znajduje się ikona dokumentu, która umożliwia skopiowanie danych.