W systemie mOrganizer Finansów została wprowadzona możliwość dodawania komentarzy do dokumentów, które są widoczne zarówno po stronie księgowego jak i klienta. Klient po otrzymaniu informacji o zamieszczonym komentarzu może na niego odpowiedzieć. Dodatkowo istnieje możliwość opisania wgranych skanów dokumentów. 


Opis skanu

1. Dodanie opisu skanów do wgranych dokumentów dostępne jest w zakładce INBOX. 


W celu dodania opisu należy w zakładce Do zatwierdzenia lub OCR i Weryfikacja nakierować myszką na czarną ikonę ołówka. Następnie należy wprowadzić treść i kliknąć enter
Opis będzie widoczny przy skanie dokumentu.W przypadku zawarcia umowy o usługi księgowe wprowadzony opis będzie także udostępniony po stronie osoby księgującej dokument podczas księgowania dokumentów w zakładce IBV pod opisem transakcji gospodarczej. 
Dodanie komentarza przy fakturze sprzedaży 


W celu dodania komentarza do faktury sprzedażowej należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury, nakierować kursorem myszy na wybrany dokument, otworzyć podgląd dokument poprzez kliknięcie na niego a następnie wybrać przycisk Komentarz. W nowym oknie należy uzupełnić wskazane polaDodany komentarz będzie widoczny przy fakturze na liście fakturDodanie komentarza w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja Księgowość/Faktury kosztowe (w zależności od aktywnego pakietu). Komentarze do faktur kosztowych lub do wersji roboczych tych faktury dodawane są analogicznie jak w przypadku faktur sprzedażowych. Informacja o dodaniu komentarza

Księgowy prowadzący może do dokumentu dodać komentarz z pytaniem dotyczącym dokumentu i przypisać do niego Klienta. Użytkownikowi przypisanemu do komentarza wytworzy się zadanie oraz otrzyma on/a wiadomość e-mail. Klient będzie mógł przejść od razu do dokumentu z komentarzem z poziomu odebranej wiadomości e-mail lub z poziomu zadania po zalogowaniu do systemu. Jeśli Klient nie oznaczy zadania jako wykonane lub nie odpowie na komentarz Księgowego codziennie rano o godz. 10:00 będzie do niego wysyłany e-mail z przypomnieniem (którego nie będzie możliwości wyłączenia w ustawieniach jak i innych powiadomień systemowych). Dodatkowo w oknie pełnego zamknięcia miesiąca została dodana nowa sekcja z informacją do ilu dokumentów jest brak odpowiedzi Klienta.