W celu wyłączenia mOrganizera Finansów należy :

1. Zalogować się do systemu przechodząc do Mój biznes,

2. Przejść do Ustawienia,

3. Kliknąć na suwak, co spowoduje przesunięcie go w lewo,


4. Potwierdzić dezaktywację wciskając przycisk Dezaktywuj.Zgodnie z Regulaminem dezaktywacja (wypowiedzenie) staje się skuteczne z końcem miesiąca, w którym Użytkownik potwierdził w Serwisie dezaktywację mOrganizera finansów lub wybranych modułów.   


W odniesieniu do Pakietów mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium wypowiedzenie dokonywane jest na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.