Uprawnienia użytkowników może zmienić właściciel. W panelu ustawień w serwisie transakcyjnym mBanku może on wybrać pełnomocników rodzajowych, którzy mają być dodani do księgowości lub zmienić obecnym użytkownikom uprawnienia. Po wybraniu ikonki Uprawnienia użytkowników pojawia się strona Banku ze wskazanymi użytkownikami, których można dodać i tymi, którzy są już dodani. Wybranie – Dodaj do księgowości przenosi na stronę ustawień w serwisie księgowym, gdzie należy wybrać rodzaj uprawnień.

Dodany pełnomocnik rodzajowy musi zatwierdzić oświadczenie dostępne w zakładce „Mój biznes”, by móc korzystać z serwisu.