W serwisie dostępnych jest siedem zakładek:


Start – dostarcza najważniejsze dane księgowe oraz dostęp do najważniejszych funkcji, np. szybkiej faktury,


INBOX – służy do wgrywania skanów faktur kosztowych lub sprzedażowych. Podczas korzystania z pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsiegowość Premium pozwala na swobodne przekazywanie skanów dokumentów do księgowej oraz pozwala na zarządzanie, które skany mają być widoczne dla księgowej, 


Fakturowanie – wystawienie faktury przychodowej, szybkie wyszukiwanie faktur, zarządzanie kontrahentami oraz zestawienie faktur zapłaconych, przeterminowanych i oczekujących,


Monitoring płatności – rozszerzenie modułu fakturowania do zarządzania płatnościami za faktury. Możliwość kontrolowania które faktury zostały opłacone a które nie, wysyłanie powiadomień do kontrahentów, sprawdzenia największych dłużników oracz czasu przeterminowania faktur, łączenie operacji bankowych z fakturami sprzedaży,


Moje koszty – zarządzanie fakturami kosztowymi. Podsumowanie które faktury zostały przez Ciebie opłacone, , łączenie operacji bankowych z fakturami kosztowymi,


Asystent finansowy – zarządzanie swoją płynnością gotówkową. Możliwość kontroli czy starczy mi gotówki na zapłatę swoich zobowiązań wobec dostawców. Zestawienie wyniku finansowego w kolejnych 4 tygodniach, łączenie operacji bankowych z fakturami sprzedażowymi jaki i kosztowymi,


Moja księgowość – zarządzanie księgowością. Możliwość wygenerowania i wysłania deklaracji czy JPK VAT, KPiR, EW. Zestawienie posiadanych pojazdów z ich przebiegami i zestawienie środków trwałych.