W celu aktywacji lub dezaktywacji poszczególnych modułów lub pełnego pakietu mOrganizer finansów należy przejść do Ustawień, a następnie nakierować kursor na dany moduł lub pakiet i przesuń suwak w prawą stronę, aby aktywować. Korzystać z pakietu będzie można od razu po jego aktywacji.  Aby dezaktywować pakiet należy przesunąć suwak w lewą stronę - pojawi się informacja iż dany pakiet będzie aktywny do końca bieżącego miesiąca. W celu aktywacji pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium należy wypełnić wniosek o aktywację tego pakietu i przekazać do Działu Opieki Klienta. Po przekazania podpisanego wniosku księgowa/y zostanie przydzielony i się skontaktuje. Podczas rezygnacji z pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium należy wysłać wypowiedzenie pakietu na adres: wypowiedzenia@superksiegowa.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i jest liczony od następnego miesiąca.