Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, a w przypadku zatrudniania pracowników - do 15. dnia następnego miesiąca.


W systemie składki mogą być generowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie szablonem ZUS właściciela w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe. Niezależnie od tego sposób ich zapłaty jest identyczny i został przedstawiony poniżej. Należy pamiętać, że tylko opłacone składki pomniejszają wysokość podatku do zapłaty. Składki ZUS księgowane (ujmowane w zaliczce na podatek dochodowy) są zgodnie z datą ich zapłaty.


1. Należy przejść do zakładki Moja księgowość/ZUS i Podatki2. Nakierować kursor na składkę wyświetlaną w panelu. Wybrać przycisk Zapłać, aby dokonać bezpośredniej płatności lub dodać do Dodaj do koszyka, aby zrealizować przelew później.Przycisk Zapłać powoduje przekierowanie Użytkownika do modułu bankowego. Dane do przelewu będą już uzupełnione, wystarczy wykonać przelew.

Po wybraniu opcji Dodaj do koszyka przelew zostanie dodany do koszyka. Zadaniem Użytkownika jest zatwierdzenie koszyka przelewów w Koszyk przelewów/Lista operacji.

Istnieje możliwość zmiany rachunku, kliknij w Wyślij kod, po jego otrzymaniu należy wpisać w pole Kod SMS, uzupełnić datę, a następnie zatwierdzić przyciskiem Dodaj do koszyka.


Przelewy opłacone z systemu są automatyczne rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 24 godzin aktualizowany jest status – do dokumentu podpinana jest płatność, a w Moja księgowość/ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. Brak automatycznego rozliczenia może oznaczać, że w czasie dokonania zapłaty za składki ZUS system nie został jeszcze skonfigurowany. W taki wypadku należy dokonać rozpoznać kontrahenta ZUS w zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia lub Moje koszty/Rozlicz faktury kosztowe z płatnościami.