Do zakładki Rozrachunki przekazywane są operacje bankowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:1. Data wykonania przelewu

2. Zmiana kontrahenta wraz ze statusem - znak zapytania dla nierozpoznanego, ptaszek dla rozpoznanego automatycznie lub ręcznie

3. Nazwa kontrahenta z bazy systemu - kontrahent zostanie rozpoznany na podstawie numeru rachunku bankowego

4. Nazwa kontrahenta z przelewu

5. Tytuł przelewu

6. Potwierdź/zmień typ operacji - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla potwierdzonego

7. Obecny typ operacji

8. Kwota przelewu (wychodzące ze znakiem minus)

9. Kwota pozostała do rozliczenia

10. Status rozliczenia - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla rozliczonego


System na podstawie specjalnego algorytmu próbuje rozpoznać i połączyć operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w systemie. Służą do tego:

  • numer rachunku bankowego podpięty pod kontrahenta - jeśli jest nam znany i wprowadzony w czasie dodawania kontrahenta system automatycznie podepnie operację bankową pod dokument
  • TID - dla faktur kosztowych płaconych z systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez użytkownika
  • nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury sprzedażowe na kwotę operacji i posiadają statusem nieopłacone to system próbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta


W przypadku, gdy system nie połączy operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do systemu (np w przypadku, gdy dokument kosztowy nie jest jeszcze wprowadzony) system nie podejmie kolejnej próby łączenia pozycji i operacje bankowe z dokumentami powinny zostać połączone ręcznie.