W celu wykonania przelewu na podatek VAT, PIT lub PPE należy wybrać jedną z poniższych możliwości:


1. Przejść do zakładki Moja księgowość/ZUS i podatki. W zakładce tej konieczne jest odpowiednie ustawienie filtra okres deklaracji. Dla ułatwienia można zaznaczyć również status i typ deklaracji. Następnie należy skierować kursor na interesującą, zatwierdzoną deklarację VAT, PIT lub PPE. Do wyboru są dwie opcje: Zapłać oraz Dodaj do koszyka. Opcja Zapłać przekieruje automatycznie do modułu transakcyjnego banku, gdzie wszystkie dane do przelewu będą uzupełnione. Zadaniem Użytkownika jest zatwierdzenie przelewu.

Przycisk Dodaj koszyka powoduje pojawienie się przelewu w Koszyk przelewów/Lista operacji. Zadaniem Użytkownika jest zatwierdzenie koszyka.2. W zakładce Moja księgowość/Deklaracje po odpowiednim ustawieniu filtrów jest możliwość dokonania płatności podatków. Przycisk Zapłać powoduje automatyczne przekierowanie do modułu bankowego, natomiast Dodaj do koszyka - pojawienie się przelewu w Koszyk przelewów/Lista operacji. Zadaniem Użytkownika jest zatwierdzenie koszyka.3. Płatność można wykonać również w zakładce Zadania/Centrum zadań poprzez skierowanie kursora na dokument i wybór opcji Zapłać, wówczas nastąpi przekierowanie do systemu transakcyjnego banku. Opcja Dodaj do koszyka spowoduje pojawienie się przelewu w Koszyk przelewów/Lista operacji, po zatwierdzeniu koszyka można zrealizować płatność. Funkcja Już zapłacony umożliwia oznaczenie wykonania zadania. 
4. Przycisk Rozliczenia służy do dodania płatności gotówkowych w przypadku, gdy płatność za podatek została wykonana poza systemem.