W przypadku, gdy dany przychód lub wydatek nie może zostać wprowadzony żadnym z dostępnych szablonów, system oferuje funkcjonalność Ręczne wpisy. Pozwala ona na wprowadzenie wpisu bezpośrednio do danej kolumny KPiR lub deklaracji VAT. 


Aby skorzystać z funkcjonalności Ręczne wpisy należy wprowadzić kontrahenta do systemu. W tym celu należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci i kliknąć przycisk Dodaj kontrahenta. Po wprowadzeniu NIP i kliknięciu przycisku lupki system wprowadzi dane polskiego kontrahenta z bazy GUS. W przypadku wprowadzania danych osoby fizycznej bez numeru NIP należy wprowadzić dane ręcznie. Gdy kontrahent zostanie wprowadzony należy przejść do właściwej zakładki Fakturowanie/Faktury i wybrać Ręczne wpisy z pozycji Opcje zaawansowane.


1. Kliknięcie w przycisk Opcje zaawansowane spowoduje rozwinięcie listy akcji, wśród których znajduje się funkcjonalność Ręczne wpisy.2.Wybranie tego przycisku otworzy widok z możliwością dodania nowej pozycji po kliknięciu w Dodaj ręczny wpis, podejrzenia listy wpisów i dokonania na nich zmian.3. Wybranie Dodaj ręczny wpis otworzy nowy szablon, w którym definiujemy standardowe dane, takie jak kontrahent, numer dokumentu, daty oraz pozycje.

4. W przeciwieństwie do zwykłego szablonu system pozwala na wybranie właściwej kolumny KPiR - 7 i 8 dla przychodów oraz 10, 11, 12, 13, 15, 16 dla wydatków. Istnieje także możliwość zdefiniowania, aby dokument pojawił się jedynie w KPiR, bez ujęcia w deklaracji VAT poprzez zaznaczenie pola zapis tylko do KPiR.5. Zaznaczenie pola zapis tylko do rejestru VAT pozwala na wprowadzenie kwoty jedynie do rejestru / deklaracji VAT, z pominięciem KPiR.6. Po kliknięciu w Słownik zostanie wyświetlone nowe okno Wybierz pozycje rejestru VAT, które pozwoli na wybranie właściwej pozycji odpowiadającej odpowiednim polom rejestru / deklaracji VAT.7. Po zapisaniu zmian dokument zostanie zaksięgowany. W celu dokonania na nim zmian należy zaznaczyć dokument poprzez Zaznacz wiele i wybrać właściwą akcję Zatwierdź, Cofnij zatwierdzenie lub Kasuj z Opcje zaawansowane.