Dane w zakładce Bilans otwarcia PIT służą do wybrania miesiąca rozpoczęcia pracy z systemem oraz uzupełnienia podsumowania kolumn KPiR na koniec miesiąca sprzed rozpoczęcia pracy z programem w przypadku gdy przenosimy dane z innego systemu. W celu uzupełnienia danych w bilansie, należy wybrać Ustawienia Księgowe/Bilans Otwarcia PIT. Natomiast gdy pierwszym miesiącem rozpoczęcia pracy z systemem jest styczeń lub gdy rozpoczynamy nową działalność gospodarczą podsumowanie kolumn KPiR  powinno być uzupełniane wartością "0.00".