Pomimo poprawnego wystawienia lub wprowadzenia dokumentu, płatności, pojazdu czy środka trwałego może być on niewidoczny w widoku faktur sprzedaży, kosztach, stanie biznesu czy liście pojazdów i środków trwałych. Należy wówczas w pierwszej kolejności zweryfikować ustawione filtry (są one zachowywane także po przejściu do innej zakładki lub przelogowaniu się). Poniżej omówione zostało kilka przykładowych filtrów:
  • Filtruj/Data wystawienia - wprowadzona faktura nie jest widoczna, ponieważ znajduje się poza zakresem dat określonym w Data od i Data do, np. wystawiona została faktura z datą dnia jutrzejszego, system automatycznie podpowiada w polu Data do dzień dzisiejszy - rozszerzenie zakres dat rozwiąże problem.

  • Filtruj/Kwota netto - wprowadzona kwota faktury znajduje się poza Kwota od i Kwota do, np. został założony filtr na kwoty od 100 do 500 zł, faktura wystawiona na 600 zł nie będzie widoczna - usunięcie lub zmiana Kwoty do rozwiąże problem.

  • Filtruj/Rodzaj dokumentu - filtr uwzględnia tylko część rodzajów dokumentów, np. został założony filtr Faktury korygujące, po wystawieniu faktury szablonem  Faktura sprzedaży nie będzie ona widoczna - po usunięciu filtru lub rozszerzeniu go o rodzaj Faktury VAT problem zostanie rozwiązany.

  • Filtruj/Status dokumentu - filtr uwzględnia tylko część statusów dokumentów, np. został założony filtr na status Zaksięgowany, faktura zapisana jako kopia robocza nie będzie widoczna - usunięcie filtrów lub rozszerzenie go o status Wprowadzony rozwiąże problem.

  • Filtru/Własność - filtr uwzględnia jedynie część własności pojazdów, np. został założony filtr na Własność służbowy, samochód wprowadzony z własnością prywatny nie będzie widoczny - usunięcie filtrów lub rozszerzenie go o Własność służbowy rozwiąże problem.