Start a new topic

Gotowość do zamknięcia - znikająca data

W programie jeśli klient oznaczy gotowość do zamknięcia, to widzimy, kiedy dokładnie to zrobił po najechaniu kursorem na ikonę "gotowość do zamknięcia". Po zamknięciu miesiąca jednak ta informacja znika. W sytuacji gdy klient po czasie pyta, skąd naliczenie i prosi o jakiś dowód, że faktycznie zgłosił gotowość po terminie byłoby to bardzo pomocne.


W związku  tym proponuję, aby data zgłoszenia gotowości do zamknięcia z miesięcy poprzednich nadal była widoczna, choćby miesiące był już rozliczone i zamknięte.


4 people like this idea
1 Comment

Uważam, że to jest świetny pomysł! Ta funkcja znacznie ułatwiłaby nam pracę. Nawet dzisiaj miałam taką sytuację, że klient pytał mnie o zasadność naliczenia opłaty za opóźnienie. Ja jednak nie mogę mu w żaden sposób udowodnić, iż rzeczywiście gotowość była oznaczona później niż 10-ty dzień miesiąca. 


1 person likes this
Login or Signup to post a comment