Po zalogowaniu się do księgowości system wyświetli zakładkę Pulpit. Pozwala ona na szybkie przejście do najważniejszych akcji. Jest to ułatwienie dla Użytkowników podczas korzystania z mKsiegowości.

Znajdują się na nim następujące elementy:

Szybka faktura

Użytkownik, może wystawić fakturę bez konieczności przejścia do zakładki Przychody


Przypominacz

 Jest to miejsce, w którym uwzględnione będą daty płatności za faktury lub podatki dotyczące najbliższego tygodnia. Jeśli Użytkownik będzie musiał wykona określone akcje ikonka zapali się na żółto. W przypadku, gdy brak nadchodzących terminów, ikonka zaświeci się na zielono.

Przychody

Informacja o przychodach, które Użytkownik osiągnął w danym miesiącu

Z tego poziomu klient może przejść do zakładki Przychody poprzez wybranie przycisku Wystaw fakturę,  gdzie możliwy będzie wybór szablonów niezbędnych do wystawienia faktury .

Kwoty do zapłaty pokazują wszystkie nieopłacone faktury od momentu założenia firmy w polu Do zapłaty, natomiast w polu Po terminie wyświetlane są pozycje, których termin został przekroczony.

Możliwe będzie również wysłanie monitu do kontrahenta poprzez wybranie przycisku Monituj

Koszty

Zestawienie kosztów, które Użytkownik poniósł w danym miesiącu

Z tego poziomu Klient, może bezpośrednio przejść do zakładki Wydatki aby dodać fakturę wydatkową

Jak również uregulować zobowiązania wobec kontrahentów poprzez wybór przycisku Zapłać


Wynik

Informacja o wysokości podatków oraz wgląd do wygenerowanych deklaracji

Z tego poziomu Użytkownik może dokonać płatności za podatki wybierając przycisk Zapłać podatki

Podejrzeć wygenerowane deklaracje wybierając przycisk Deklaracje

                                                                                                                    Wykres

Na wykresie znajduje się graficzne zestawienie dochodu jaki Użytkownik osiągnął w danym okresie.

Posługując się strzałkami możliwe będzie porównywanie różnych miesięcy