W przypadku gdy kwota wolna nie zostanie uwzględniona w wyliczeniu zaliczki na zasadach ogólnych lub odjęta bezpośrednio od deklaracji rocznej należy zwrócić uwagę na poniższe wskazówki:


1. Brak daty w parametrze Uwzględnij kwotę wolną

Należy przejść do Ustawienia/ Właściciel/ sekcja Dane podatkowe. Przy parametrze Uwzględnij kwotę wolną należy kliknąć w przycisk Zmień. 

Następnie proszę wprowadzić odpowiedni zakres dat.Data od to pierwszy dzień miesiąca, w którym chcemy uwzględnić kwotę wolną w wyliczeniu zaliczki,  z kolei 

Data do oznacza datę do kiedy chcemy, aby kwota wolna była odejmowana od zaliczki lub dość odległą datę w przyszłości (np. 2026-12-31) . Parametr ten może zostać w dowolnym czasie zedytowany. Po kliknięciu w Zapisz parametr zostanie podany i wyświetli się poniżej w sekcji Istniejące wpisy.
2. Błędna data

W polu Data od koniecznie należy wybrać pierwszy dzień miesiąca, od którego chcemy uwzględnić kwotę wolną, gdyż owa kwota obejmuje tylko pełne miesiące.3. Użytkownik jest ryczałtowcem/opodatkowany kartą podatkową/opodatkowany podatkiem liniowym.

Z odliczenia kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy, których dochody są opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku gdy podatnik ma kilka źródeł dochodów, które są opodatkowane różnymi sposobami np. kartą podatkową i według skali podatkowej, podatnik także może odliczyć kwotę wolną od podatku, ale wyłącznie za dochód rozliczany według skali.