Faktury korygujące kosztowe nie są powiązane z fakturami, które korygują. Wprowadzamy je analogicznie jak faktury kosztowe.


Należy przejść do zakładki Wydatki / Dodaj wydatek:

  1. Wybrać szablon taki sam na jakim wystawiana była faktura pierwotna
  2. Wybrać kontrahenta
  3. Wprowadzić numer dokumentu
  4. Wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne ( w zależności czy jest to korekta zwiększająca czy zmniejszająca wydatek) 
  5. Wprowadzić wszystkie niezbędne dane
  6. Wybrać przycisk Zapisz i Zaksięguj