Zakładka eDekaracje służy do sparametryzowania ustawień wysyłki deklaracji VAT, która jest generowana w Ewidencje / Deklaracje. Użytkownicy systemu mają możliwość skorzystania z wysyłki za pomocą podpisu elektronicznego oraz autoryzacji kwotą autoryzacyjną.


Oświadczenie


Pole Oświadczam, że dostarczyłem do US poprawnie wypełniony formularz UPL-1 należy zaznaczyć w przypadku, gdy użytkownik posiada podpis elektroniczny. Funkcjonalność wysyłki deklaracji dostępna jest w Ewidencje / Deklaracje / Opcje zaawansowane.
Wysyłanie


Zaznaczenie pola wyślij po zatwierdzeniu oraz wprowadzenie poprawnej wartości w Kwota do autoryzacji eDeklaracji spowoduje, że po zatwierdzeniu deklaracji zostanie ona przekazana do wysyłki na bramkę Ministerstwa Finansów. 


Jeśli deklaracja ma nie być wysyłana przez system, należy zaznaczyć parametr nie wysyłaj. Będę dostarczać deklaracje drukowane do US - po zatwierdzeniu deklaracja nie zostanie wstawiona do kolejki wysyłania, będzie dla niej można ustawić status Wysłane pocztą /dostarczone osobiście.


Zaznaczenie pola Wysyłaj eDeklaracje na bramkę testową Ministerstwa Finansów służy sprawdzeniu czy format deklaracji jest poprawny. Dane autoryzacyjne, takie jak kwota autoryzacji oraz dane osobowe, nie są weryfikowane. Fakt dostarczenia deklaracji na bramkę testową nie oznacza zatem, że zostanie ona także odebrana przez właściwą bramkę w przypadku.
Wysyłka eDeklaracji za pomocą podpisu elektronicznego


Istnieje możliwość wysyłki eDeklaracji za pomocą podpisu elektronicznego. Konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie programu KIR Szafir i wykonać następujące kroki:

  1. Przejść do zakładki Ewidencje/Deklaracje
  2. Wybrać przycisk Zaznacz wiele
  3. Zaznaczyć Deklarację VAT na liście
  4. Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/ Podpis elektroniczny

Po wykonaniu tych czynności zostaną Państwo przekierowani do programu KIR Szafir gdzie konieczne jest postępowanie wg. wskazanych poleceń.