Składki ZUS po opłaceniu w systemie są automatycznie oznaczane jako zapłacone. Jeśli zostały one zapłacone w innego konta lub przez aktywacją usługi mKsięgowość, należy oznaczyć je w systemie jako zapłacone, ponieważ tylko takie składki zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.


1. Aby dodać płatności należy przejść do Stan Biznesu / ZUS i podatki.

2. Następnie najechać myszką na właściwy dokument - z podświetlonych przycisków wybierać Płatności.3. Zmieć formę płatności na gotówka, zweryfikować kwoty w kolumnie Kwota płatności i kliknąć w przycisk Dodaj płatność


Wybranie formy płatności Przelew z tego poziomu jest celowo zablokowane, ponieważ rozliczenie dokumentów, które zostały zapłacone przelewem odbywa się w zakładce Rozrachunki


4. Kwoty płatności zostaną dodane i będą widoczne na liście płatności. W przypadku popełnienia błędu płatność można usunąć klikając w przycisk Usuń w kolumnie Akcje.


5. Po odświeżeniu ekranu kolumny Zapłacono i Do zapłaty zostaną zaktualizowane. Dodane kwoty zostaną uwzględnione przy kalkulacji podatku.