Rozliczanie dokumentów może odbywać się na kilku poziomach:  • zapłata za fakturę z systemu
  • dodanie do koszyka przelewów
  • dodanie płatności do dokumentu
  • oznaczenie dokumentu jako zapłacony
  • łączenie rozrachunków


Zapłata z systemu


Wszystkich płatności dokonuje się z poziomu zakładki Stan Biznesu / Komu jak zalegam? dla faktur kosztowych lub Stan Biznesu / ZUS i podatki dla składek ZUS i płatności za podatek dochodowy i VAT.


1. Należy przejść do zakładki Stan Biznesu / Komu jak zalegam? lub Stan Biznesu / ZUS i Podatki


2. Następnie najechać  na fakturę / składkę wyświetlaną w panelu. Wybierz przycisk Zapłać, aby dokonać bezpośredniej płatności lub dodaj do Dodaj do koszyka, aby zrealizować przelew później.Przelewy opłacone z systemu są automatyczne rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 24 godzin aktualizowany jest status – pod dokument podpinana jest płatność, a w Stan Biznesu / Komu jak zalegam? lub Stan Biznesu / ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. 
Po wybraniu Zapłać użytkownik zostanie przekierowany do modułu bankowego. Dane do przelewu będą już uzupełnione, w polu Tytuł przelewu do numeru faktury zostanie dodany kod tid (nie należy go usuwać!). W celu zakończenia operacji wystarczy zatwierdzić przelew.


Po wybraniu Dodaj do koszyka


Następnie należy właściwy rachunek bankowy, kliknąć w Wyślij kod, po jego otrzymaniu wpisać go w pole Kod SMS, uzupełnić datę oraz zatwierdzić przyciskiem Dodaj do koszyka.


Koszyk można zrealizować w module bankowym Koszyk Przelewów / Lista operacji.


Zapłata z innego konta


Jeśli faktura nie została zapłacona z konta banku to do dokumentu można dodać płatność ręcznie. W tym celu należy przejść do zakładki Stan Biznesu / Komu jak zalegam? dla faktur kosztowych lub Stan Biznesu / ZUS i podatki dla składek ZUS i płatności za podatek dochodowy i VAT.


1. Przejść do zakładki Stan Biznesu / Komu jak zalegam? lub Stan Biznesu / ZUS i Podatki


2. Najechać na fakturę / składkę wyświetlaną w panelu. Wybrać przycisk Płatności, w Forma płatności: gotówka


W przypadku wybrania opcji Przelew system nie pozwoli wybrać rachunków firmowych powiązanych z kontem.Nie jest to błąd systemowy, numery kont zostały zablokowane celowo, ponieważ wszystkie płatności dotyczące konta firmowego należy rozliczać w zakładce Rozrachunki, gdzie przekazywane są dane z wyciągu bankowego. Jeśli faktura nie została rozliczona automatycznie istnieje możliwość ręcznego połączenia operacji bankowej z dokumentem.


Oprócz wybrania formy płatności system umożliwia nam zmianę daty oraz kwoty płatności. W celu zatwierdzenia powinno się kliknąć w przycisk Dodaj płatność. Domyślnie w filtrach po lewej stronie Status dokumentu: Opłacone jest odznaczony dlatego też całkowicie rozliczony dokument zniknie z listy płatności.W celu usunięcia płatności należy zaznaczyć filtr, ponownie kliknąć na przycisk płatności i usunąć operację.
Brak opcji Usuń w kolumnie akcje oznacza, że dokument został rozliczony poprzez zakładkę Rozrachunki i tam też należy usunąć połączenie między operacją bankową, a dokumentem.


Dodanie płatności do faktury sprzedaży


Jeśli płatność dokonana na konto firmowe nie podpięła się automatycznie pod fakturę, wówczas istnieje możliwość ręcznego połączenia operacji bankowej z dokumentem. Dodanie płatności gotówkowej odbywa się analogicznie jak w opisanym powyżej przykładzie dla zapłaty z innego konta dla faktury kosztowej.