Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, a w przypadku zatrudniania pracowników - do 15. dnia następnego miesiąca.


W systemie składki mogą być generowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie szablonem w zakładce Wydatki / Dokumenty. Niezależnie od tego sposób ich zapłaty jest identyczny i został przedstawiony w poniżej. Należy pamiętać, że tylko opłacone składki pomniejszają wysokość podatku do zapłaty. Składki ZUS księgowane są ( ujmowane w zaliczce na podatek dochodowy) zgodnie z datą ich zapłaty.


1. Należy przejść do zakładki Stan Biznesu / ZUS i Podatki


2. Najechać na składkę wyświetlaną w panelu. Wybierać przycisk Zapłać, aby dokonać bezpośredniej płatności lub dodać do Dodaj do koszyka, aby zrealizować przelew później.


Przelewy opłacone z systemu są automatyczne rozliczane po zejściu kwoty z konta, zaksięgowaniu jej w banku i przesłaniu tej informacji z powrotem do modułu księgowego. Do 24 godzin aktualizowany jest status – pod dokument podpinana jest płatność, a w Stan Biznesu / ZUS i podatki kwota opłacona pojawia się w kolumnie Zapłacono. Brak automatycznego rozliczenia może oznaczać, że w czasie dokonania zapłaty za składki ZUS system nie został jeszcze skonfigurowany. W taki wypadku należy dokonać rozpoznać kontrahenta ZUS w zakładce Rozrachunki.

Po wybraniu Zapłać użytkownik zostanie przekierowany do modułu bankowego. Dane do przelewu będą już uzupełnione, wystarczy zatwierdzić przelew.
Po wybraniu Dodaj do koszyka


Istnieje możliwość zmiany rachunku, kliknij w Wyślij kod, po jego otrzymaniu należy wpisać w pole Kod SMS, uzupełnić datę, a następnie zatwierdzić przyciskiem Dodaj do koszyka.


Koszyk możne zrealizować w module bankowym Koszyk Przelewów / Lista operacji.