W celu wprowadzenia kosztu firmy dotyczącego składek ZUS osób współpracujących należy skorzystać z dostępnego szablonu ZUS właściciela znajdującego się w zakładce Wydatki/Dokument/Dodaj wydatek  i zaksięgować wydatek analogicznie jak składkami ZUS właściciela.


W celu wprowadzenia składek ZUS ręcznie należy:


1. Przejść do zakładki Wydatki / Dokumenty i wybierać szablon ZUS właściciela.


2. Następnie wybrać kontrahenta z listy (tworzony automatycznie po przeliczeniu miesiąca na podstawie parametru zdefiniowanego w Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS), uzupełnić numer dokumentu, daty, w przypadku spółek wybierać wspólnika oraz wprowadź kwoty składek ZUS. Jeśli któraś  jest zerowa to nie ma potrzeby usuwania pozycji - system zapisze jedynie te, które mają wprowadzone kwoty. W polu Opis transakcji gospodarczej wprowadzić : ZUS osoby współpracującej. Na koniec należy kliknąć w przycisk Zapisz i zaksięguj, aby zapisać zmiany.3. Podobnie jak składki generowane automatycznie, składki wprowadzane ręcznie można zapłacić bezpośrednio z systemu lub oznaczyć jako zapłacone.