W przypadku wystąpienia straty z prowadzonej działalności istnieje możliwość odliczenia jej w pięciu kolejnych latach podatkowych, maksymalnie 50% w danym roku. W celu uzupełniania starty należy przejść do Ustawienia / Właściciel / Straty do odliczenia. Każdy rok podatkowy w systemie daje możliwość wprowadzenia strat za 5 poprzednich lat.


W roku podatkowym 2019 jest możliwość odliczenia strat za lata 2014-2018.


Przykład 1

W celu wprowadzania straty za 2018 rok w wysokości 2410,02 zł, która została odliczona w połowie w 2019 r. należy uzupełnić w ustawieniach 2018 r. wartość straty w polu Strata w 2018: 2410,02 zł oraz wartość odliczoną z danego roku w tej samej linii w polu Odliczono 1205,01 zł.


Wówczas w wydruku zaliczki za 2019 r. system wprowadzi wartość 1205,01 zł w polu Strata z lat ubiegłych, pomniejszając tym samym wysokość podatku do zapłaty.


Przykład 2


Pan Jan Kowalski uzyskał następujące wyniki:

  • 2014 rok- strata 5000
  • 2015 rok – dochód 10000
  • 2016 rok – dochód 3000

Zgodnie z przepisami Pan Jan może rozliczyć w 2015 roku 50% straty z 2014 roku

Prawidłowy zapis:Błędny zapis:

W roku 2016 Pan Jan będzie mógł odliczyć pozostałą część straty. Wówczas należy zmienić wpis w zakładce Ustawienia/Właściciel na: