System umożliwia rozliczanie spółek. Domyślnie po przejściu do Ustawienia / Właściciel Udział procentowy wynosi 100%. W celu jego edycji należy najechać na dane i kliknąć w przycisk Edytuj.
W sekcji Dane podatkowe można edytować Udział po kliknięciu w przycisk Zmień.Po powrocie do listy wspólników należy kliknąć w przycisk Dodaj właściciela i uzupełnić dane. W procesie wyliczenia podatku system będzie generować zaliczki na podatek oraz składki ZUS dla wszystkich wspólników.