Wszystkie operacje bankowe przechodzące przez konto bankowe, w tym koszty i przychody bankowe  są przekazywane do zakładki RozrachunkiTakie pozycje są rozpoznawane przez system i kategoryzowane, dzięki czemu po zaznaczeniu parametru Księguj automatycznie przychody i koszty bankowe w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane będą tworzone automatyczne dowody wewnętrzne odpowiednio w zakładkach Przychody i Wydatki z datą ostatniego dnia danego miesiąca.


W przypadku, gdyby operacja bankowa została rozpoznana niewłaściwie, należy przejść do zakładki Rozrachunki, odszukać daną pozycję przy pomocy filtrów, zmienić typ operacji na właściwy i ponownie uruchomić proces kontroli dla danego miesiąca.
Można również dodać ręcznie ten przychód w zakładce Przychody/ Dodaj Przychód, wybierając szablon Dowód wewnętrzny- otrzymane przychody.