Od początku 2018 r. uległ zmianie sposób zapłaty za składki ZUS. Zamiast dotychczasowych trzech numerów kont, identycznych dla wszystkich przedsiębiorców, każdej firmie został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Informacje o nim zostały przesłane listownie przez ZUS. Można je też w prosty sposób zweryfikować na stronie eskladka.pl. Poprawny numer składa się z ciągu znaków, gdzie dziesięć ostatnich cyfr to NIP firmy/wspólnika.


Po aktualizacji systemu numer rachunku składkowego nie jest już pobierany z danych podanych w ustawieniach kontrahenta ZUS. W celu wprowadzenia nowego numeru konta należy przejść do Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS, gdzie dodane zostało pole Numer rachunku składkowego.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zapłacona zostanie niewłaściwa kwota to składki będą rozdzielane według zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy. Jeżeli podatnik posiada zadłużenie w pierwszej kolejności będą opłacane zaległe składki i odsetki. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce to należy zweryfikować poprawność automatycznego rozliczania, jeśli takowe zostanie dokonane przez system w rozrachunkach.