W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej należy wprowadzić właściwe okresy zawieszenia w Ustawienia / Firma / Istotne daty / Okresy zawieszenia działalności. 
Należy kliknąć opcję Zmień i  Dodać wpis.
W czasie zawieszenia system nie będzie generować automatycznych dokumentów, takich jak DW ZUS, odpisy amortyzacyjne czy deklaracje.