Zgodnie z art 87 ustawy o VAT występują 3 terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:  • 25 dni - Jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik posiadający zapłacone faktury, uregulowane dokumenty  i decyzje celne oraz deklaracje importowe

  • 60 dni - Jest to podstawowy termin. Prawo do zwrotu przysługuje od momentu złożenia deklaracji. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj dokonanych zakupów, stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług lub realizacja świadczenia usług czy też dostawy towarów za granicą kraju bez dokonywania sprzedaży opodatkowanej.

  • 180 dni - Jest to wydłużony termin, występujący wówczas, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych, ale zrealizował zakupy związane z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego.


 


Należy przejść do zakładki Ewidencje / Deklaracje / Zwrot podatku VAT / rozwinąć Opcje zaawansowane / wybrać Zwrot VAT / uzupełnić Kwota VAT do zwrotu / wybrać Zwrot w terminie lub Sugeruj zwrot / wybrać Zatwierdź. Jeśli:  • deklaracja nie została zatwierdzona - po wydrukowaniu deklaracji kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu;

  • deklaracja została zatwierdzona - po uruchomieniu procesu kontroli zamknięcia miesiąca zostanie wygenerowana deklaracja korygująca, kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu.