Faktura cykliczna pozwala na automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.


Definiując fakturę cykliczną pamiętaj, że:

  • powinno się ustawić datę wystawienia 31 dzień miesiąca , faktura wystawi się zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31)

  • wybranie daty sprzedaży jest równoznaczne z wybraniem daty wystawienia

  • dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną


Faktury cykliczne - definiowanie


Należy przejść do zakładki Przychody / Dokumenty / kliknąć wybraną fakturę / wybrać Cykliczna / uzupełnić dane faktury / oraz kliknąć Zapisz, aby zachować zmiany.


Faktury cykliczne - edycja


W celu edycji dokumentu cyklicznego powinno się odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie i kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności.

Następnie należy przejść do zakładki Przychody / Dokumenty / kliknąć wybraną fakturę / wybrać Cykliczna / poprawić parametry / oraz kliknąć Zapisz, aby zachować zmiany.


Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie


Należy przejść do zakładki Przychody / Faktury cykliczne / Zaznacz wiele / Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną / Opcje zaawansowane / Wybrać Zawieś lub Odwieś.


Faktury cykliczne - usunięcie


Należy przejść do zakładki Przychody / Faktury cykliczne / wybrać Zaznacz wiele / zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną / Opcje zaawansowane / oraz kliknąć Usuń.