W zakładce Dane kontaktowe wyświetlane są istotne dane kontaktowe zalogowanego użytkownika. Większość z nich jest edytowalna (dane adresowe, e-mail) i może być zmieniona ręczenie w systemie niezależnie od danych podanych w serwisie bankowym.


Kluczowe dane, tj. imię, nazwisko i numer telefonu, na który wysyłane są kody autoryzacyjne muszą zostać najpierw zaktualizowane w mBanku przez dowolny kanał i dopiero później mogą zostać pobrane do mKsięgowości. W tym celu należy kliknąć w przycisk Aktualizuj dane z mBanku.