Kwota do autoryzacji eDeklaracji, wraz z innymi danymi autoryzacji, pozwala na potwierdzenie tożsamości użytkownika w czasie wysyłki deklaracji do Urzędu Skarbowego. Kwota ta zmienia się wraz z pierwszym dniem nowego roku i obowiązuje do 31 grudnia (bez względu na okres deklaracji). Z tego względu jest to zawsze wartość sprzed dwóch lat, ponieważ rozliczenie roczne za rok poprzedni składamy do końca kwietnia roku następnego. 


W przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi składanych w 2019 roku w polu Kwota do autoryzacji eDeklaracji należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2017.


Jako kwotę przychodu za rok 2017 należy rozumieć, w przypadku:  • PIT-28 – wariant (19) – poz. 45;
  • PIT-36 – wariant (22) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-36L – wariant (11) – poz. 13 lub poz. 18;
  • PIT-37 – wariant (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek;
  •  PIT-38 – wariant (11) – poz. 24;
  •  PIT-39 – wariant (7) – poz. 20;
  •  PIT-40 – wariant (22) – poz. 57;
  •  PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.


Podczas wpisywania kwoty należy wpisać kropkę a nie przecinek.

W przypadku, gdy żadne z wymienionych zeznań/rozliczeń nie było składane, w polu Kwota do autoryzacji eDeklaracji proszę wpisać wartość „0.00".